user_mobilelogo

FPH LUKS - atest PZHATEST

Wszystkie produkowane przez nas wyroby posiadają atest PZH.

 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

Do podpalania knotów w zniczach oraz wkładach do zniczy rekomendujemy używanie specjalnej zapalarki. W przypadku używania tradycyjnych zapałek należy upewnić się, że po podpaleniu we wkładzie nie pozostała spalona zapałka lub jej część. W razie takiego przypadku należy ją ostrożnie usunąć. Powierzchnia parafiny powinna być czysta od zapałek i innych zabrudzeń. Pozostawianie nawet niewielkiego fragmentu spalonej zapałki w zniczu bądź wkładzie może doprowadzić do podpalenia plastiku z wymiennego wkładu i rozlania się parafiny do wnętrza znicza, a nawet do pęknięcia lampionu.

 

Znicze oraz wkłady należy przechowywać w pozycji pionowej, z dala od źródła ciepła.

Podczas podpalania należy unikać bezpośredniego wdychania dymu.

Znicz po podpaleniu należy ustawić pionowo na równym podłożu.

Nie należy umieszczać palących się zniczy w pobliżu źródła ciepła.

Należy pozostawić przynajmniej 10 cm odstępu pomiędzy palącymi się zniczami.

Nie należy przenosić palących się zniczy.

Nie należy palić zniczy w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Znicze i wkłady wymienne do zniczy nie są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń. Należy używać ich wyłącznie na zewnątrz.

Po zużyciu znicz należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpadki.

 

DOBÓR ODPOWIEDNIEGO WKŁADU WYMIENNEGO

Podczas użytkowania zniczy bardzo ważną kwestią jest dobranie odpowiedniego wkładu wymiennego. Należy kierować się w tym względzie nie tylko czasem palenia, ale odpowiednią średnicą i wysokością wkładu. Zbyt niski wkład może okopcać obudowę, co powoduje konieczność szybszej wymiany znicza niż w przypadku normalnej eksploatacji.

Jesteśmy członkiem

LUKS - OSPSIZ

Należymy do grona

LUKS - Rzetelna Firma

Należymy do programu

LUKS - Firma z zasadami