user_mobilelogo

FPH LUKS - odpowiedzialność społecznaSPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Fundamentem budowy naszej firmy są uczciwośćrzetelność w kontaktach z naszymi Klientami, Partnerami oraz Pracownikami. W rozwoju firmy zawsze mamy na uwadze także bezpieczeństwo użytkowania naszych produktów oraz ochronę środowiska naturalnego. Dlatego odpowiedzialność społeczna stanowi integralną część naszej polityki biznesowej.

Bardzo ważne są dla nas aspekty społeczne, etyczne i ekologiczne naszej działalności. Na każdym etapie działalności poszukujemy rozwiązań korzystnych nie tylko dla firmy, ale rówież dla jej otoczenia: Klientów, dostawców, pracowników, środowiska naturalnego i społeczności lokalnej. Prowadzony przez nas program CSR opiera się na trzech filarach: stosunki pracy, środowisko naturalne oraz zaangażowanie społeczne.

 

 

FPH LUKS - odpowiedzialność społecznaPROGRAMY DLA PRACOWNIKÓW

Jako firma rodzinna przykładamy dużą wagę, aby zapewniać naszym pracownikom warunki zachęcające do długotrwałej współpracy. Stawiamy na budowanie zaangażowania pracowników i wspólne tworzenie przyjaznego miejsca pracy. Wierzymy, że u podstaw dobrych relacji w firmie leży zaufanie wśród pracowników, szacunek, uczciwość i rzetelność.

Kluczową wagę przykładamy do zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników. Oferujemy im możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie. Podejmujemy wiele działań, by zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Eliminując i ograniczając czynniki ryzyka występujące w środowisku pracy, prowadzimy prewencję w zakresie wypadków.

 

 

FPH LUKS - odpowiedzialność społecznaPOLITYKA EKOLOGICZNA

Nieustannie staramy się wprowadzać nowe rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego. Sukcesywnie wymieniamy i modernizujemy linie produkcyjne, aby ograniczyć ich energochłonność i zużycie surowców. Przeprowadziliśmy termomodernizację w halach produkcyjnych, co doprowadziło do zmniejszenia zużycia wykorzystywanej energię oraz ograniczyło emisję CO2 do atmosfery.

W pomieszczeniach biurowych korzystamy z energooszczędnych urządzeń i żarówek, zaś w halach produkcyjnych prowadzimy program systematycznej wymiany oświetlenia jarzeniowego na bardziej energooszczędne świetlówki LED.

 

 

FPH LUKS - odpowiedzialność społecznaZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Sukcesywnie podejmujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz otoczenia, w którym nasza firma funkcjonuje na co dzień. Chcemy we współpracy z lokalnymi instytucjami angażować się w rozwiązywanie problemów społecznych oraz budować dobre sąsiedztwo z lokalną społecznością w miejscowości, w której działa nasza firma. Nasze działania najczęściej przyjmują charakter wsparcia charytatywnego na rzecz lokalnych instytucji i osób.

Jesteśmy członkiem

LUKS - OSPSIZ

Należymy do grona

LUKS - Rzetelna Firma

Należymy do programu

LUKS - Firma z zasadami